DOSSIER


1839: Limburg verdeeld

tijdvak_nieuw8.jpg
kaartje32_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/


Websites

 

Boeken

/

Achtergrondliteratuur

 • Th. A.M. Canters, 'Liberalen, klerikalen en antiklerikalen in Venlo 1830-1839, in: PSHAL, 120(1984)7-161.
 • F. Hovens, De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, Dag 11 - 2 april 1839: de begrafenis van luitenant-generaal Dibbets. Zwolle 2008.
 • E.P.M. Ramakers, 'een schuldig pligt-verzuim?' De petitiebewegingen in Limburg tot herstel van grieven, 1828-1830, in:
  Maaslands
  Maaslands: De rivier de Maas stroomt van zuid naar noord door de hele provincie Limburg. Daarom wordt Limburg ook wel het land van de Maas genoemd. ‘Maaslands’ is dus ongeveer hetzelfde als ‘Limburgs'.
  Melange, Maastricht 1990, p.201-225.
 • P. Rietbergen, Broedertwist (tentoonstellingscatalogus). Zwolle 2006.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.20-33.
 • G.J.B. Verbeet, Limburg op de tweesprong,
  welvaart
  Welvaart: Als mensen genoeg geld verdienen om goed van te leven, dan hebben ze welvaart.
  en politiek dilemma, 1814-1839, Maastricht 1978.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In het jaar 1815 vond Napoleon zijn Waterloo. Na deze Franse nederlaag werd de politieke kaart van Europa opnieuw getekend door de grote mogendheden. De voormalige zuidelijke Nederlanden werden samengevoegd met de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
 • Het nieuwe land kreeg de naam 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' en Willem I werd de eerste koning. Al snel ontstonden er echter spanningen tussen het katholieke zuiden en het protestantse noorden.
 • In 1830 brak er in Brussel een opstand uit die resulteerde in de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden. Het nieuw opgerichte land kreeg de naam 'België'. De provincie Limburg sloot zich bij de opstandelingen aan.
 • Na protest van koning Willem I werd in het definitieve Scheidingsverdrag in 1839 de provincie Limburg in tweeën geknipt: Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg.

Weetjes

 • Toen Willem I een nieuwe naam moest verzinnen voor de nieuwe provincie in het zuidoosten van zijn land, koos hij voor Limburg. Hiermee refereerde hij aan het oude hertogdom Limburg dat tot de 13e eeuw veel aanzien had. Hoewel dat hertogdom destijds nagenoeg volledig buiten de provincies Nederlands- en Belgisch-Limburg lag. Het lag in wat nu de provincie Luik is.