Bevolkingsontwikkeling, van het ene uiterste naar het andere

Vroeger was het heel gewoon dat gezinnen in Limburg wel 10 kinderen hadden. Dan had je dus 9 broertjes en zusjes! Tegenwoordig komt dat nog zelden voor. De meeste gezinnen hebben 2 kinderen.

Grote gezinnen

Gezinnen kregen vroeger veel kinderen, maar veel daarvan stierven al heel jong. Bijvoorbeeld door enge ziektes als tuberculose, cholera en buiktyfus.

Bevolkingsgroei

In de eerste helft van de
20e eeuw
20e eeuw: De 20e eeuw duurde van het jaar 1901 tot 2000. De 1e helft van de 20e eeuw duurde dus ongeveer van 1901 tot 1950/1960.
waren er in Limburg nog steeds veel grote gezinnen. Maar omdat die enge ziektes veel minder voorkwamen, stierven er minder kinderen. En daardoor naam het aantal mensen in Limburg heel hard toe. Er was bevolkingsgroei.

Kleine gezinnen

Tegenwoordig is dat helemaal anders. Gezinnen krijgen nog maar weinig kinderen. En mensen leven ook veel langer. Vroeger werd iemand misschien maar 40 jaar oud. Mensen in Limburg worden tegenwoordig heel vaak wel 80 jaar oud.

Bevolkingsdaling

In Limburg is het de laatste jaren zelfs zo dat er elk jaar meer mensen dood gaan dan geboren worden. En dus daalt de bevolking.
51_medaille.jpg50_vrouw_tijdschrift.jpg50_vaandel.jpg50_tabel.jpg
tijdvak_nieuw10.jpg
kaartje50_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.