DOSSIER


Bevolkings-ontwikkeling, van het ene uiterste naar het andere

tijdvak_nieuw10.jpg
kaartje50_0.jpg

Er op uit

/


Film,  TV & DVD

/


Websites

/

Boeken

 • Karlijn Stoffels, Marokko aan de plas (12+), Amsterdam 2007.
 • Jacques Vriens, De ontvoering van de zwarte prinses (9+), Houten 2006.

Achtergrondliteratuur

 • Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden, Rijswijk 2003.
 • Th. Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen. Demografie van Nederland 1800-nu, Amsterdam 2009.
 • M. Kerklaan (red.) 'Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen' 300 brieven over het roomse huwelijksleven, Baarn 1987.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.166-171.

 

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In het pre-industriële lagen zowel geboorte- als sterftecijfer heel hoog. Daardoor groeide de bevolking slechts gestaag.
 • In de
  20e eeuw
  20e eeuw: De 20e eeuw duurde van het jaar 1901 tot 2000. De 1e helft van de 20e eeuw duurde dus ongeveer van 1901 tot 1950/1960.
  veranderde dat drastisch. De gemiddelde levensverwachting verdubbelde.
 • In Limburg groeide de bevolking enorm. Aangemoedigd door de kerk bleven katholieke gezinnen veel kinderen krijgen, terwijl het sterftecijfer sterk daalde.
 • De laatste decennia is dit beeld 180 graden gedraaid: het geboortecijfer in Limburg is het laagste van Nederland. Daardoor is er sinds enkele jaren zelfs sprake van een bevolkingsdaling.

Weetjes

 • Kent u nog een interessant feitje of een leuke anekdote over dit venster? Laat het ons weten!