Bokkenrijders

Zo'n 250 jaar geleden, in de 18e eeuw, was het leven voor de boeren zwaar. De winters waren koud, de koeien waren ziek en de oogsten mislukten vaak. De boeren verdienden weinig geld en ze hadden honger. Sommige mensen werden daarom dief. Ze gingen stelen om zo toch wat te kunnen eten. Zo ontstond de legende van de Bokkenrijders.


De
schout
Schout: Een schout is een soort politieagent.

De mensen die bestolen werden, vonden dat natuurlijk niet leuk. Daarom kreeg de
schout
Schout: Een schout is een soort politieagent.
de opdracht om de dieven te arresteren. Als hij een dief had gevangen werd de dief ondervraagd. Maar dat ging niet als tegenwoordig.

Tegenwoordig krijg je dan een
advocaat
Advocaat: Een advocaat probeert voor de rechter te bewijzen dat je onschuldig bent.
, maar in die tijd werden misdadigers vaak gefolterd tijdens het verhoor.


Folteren

Als je iemand foltert, dan doe je hem pijn zodat hij de waarheid vertelt. Daarvoor gebruikten ze bijvoorbeeld duimschroeven. Als je die aandraaide deed dat heel erg pijn.

Omdat de dieven wilden dat de pijn ophield, vertelden ze de
schout
Schout: Een schout is een soort politieagent.
alles wat hij wilde horen. Vaak was dat dus niet de waarheid. Ook noemden ze een heleboel namen van misdadigers die hen hadden geholpen. Dat was meestal ook niet waar. Maar omdat de
schout
Schout: Een schout is een soort politieagent.
hen zo'n pijn deed vertelden ze het.

Zware straffen

Als een dief schuldig werd bevonden werd hij meestal streng gestraft. Hij werd bijvoorbeeld gegeseld; dat betekent dat hij met een zweep werd geslagen. Of hij werd zelfs opgehangen. Dan kreeg hij dus de doodstraf.

Bokkenrijders

Vanaf ongeveer 1770 begonnen de mensen deze dieven 'Bokkenrijders' te noemen. Ze zeiden dat die dieven samenwerkten met de duivel. En dat ze 's nachts op hun bokken door de lucht vlogen. Veel mensen geloofden dat.

Tegenwoordig weten we dat dat helemaal niet kan. Mensen kunnen niet op bokken zitten en door de lucht vliegen. Toentertijd zijn echter heel wat onschuldige Bokkenrijders ter dood veroordeeld.
28_klem2.jpg28_klem1.jpg28_burcht.jpg
tijdvak_nieuw7.jpg
kaartje28_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.