DOSSIER


Charles Ruijs de Beerenbrouck,
premier
Premier: De premier is de baas van de Nederlandse regering. Een ander woord voor premier is minister-president.

tijdvak_nieuw9.jpg
kaartje40_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/


Websites


Boeken

  • B. Lindelaud, Negen open armen (11+), Amsterdam 2004.

Achtergrondliteratuur

  • In Memoriam zijne excellentie..., Extra nummer van de Katholieke Illustratie, 1936.
  • G.A.M. Beekelaar, Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926), commissaris der Koningin 1893-1918 en Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), commissaris der Koningin, mei-augustus 1918, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht 1989, 265-298
  • M.J.L.A. Stassen, Charles Ruys de Beerenbrouck, edelman-staatsman 1873-1936. Een leven lang een vaste waarde, Maastricht 2005
  • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.44-47.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

  • In 1918 trad Roermondenaar Charles Ruijs de Beerenbrouck aan als minister-president van Nederland. Hij was de jongste regeringsleider ooit (44 jaar) en tevens de eerste katholieke minister-president.
  • Ruijs de Beerenbrouck's aanstelling was mogelijk geworden door een grondwetsherziening in 1917 waardoor de katholieke bevolking meer invloed politieke invloed kreeg. Mede hierdoor werd de Rooms Katholieke Staats Partij (RKSP) winnaar van de verkiezingen in 1918.
  • Tussen 1918 en zijn dood in 1936 stond Ruijs de Beerenbroeck aan de basis van tal van sociale hervormingen, zoals de Arbeidswet (die werkdagen van 8 uur regelde) en algemeen vrouwenkiesrecht.

Weetjes

  • Sinds 1850 worden de 'Provinciale Gouverneurs' 'Commissarissen der koning' genoemd. In Limburg wordt echter de naam 'Gourverneur' nog steeds (officieus) gebruikt. Het provinciehuis heet dan ook nog 'Gourvernementshuis'.

  • Op initiatief van Charles Ruijs de Beerenbrouck werd in 1910 het Limburgse Groene Kruis opgericht.