De Eburonen muntschat van Amby

In een akker bij Maastricht hebben
archeologen
archeoloog: Een wetenschapper die onder de grond zoekt naar sporen van mensen die vroeger leefden. Aan de hand van hun overblijfselen probeert hij de geschiedenis van de mens te verklaren.
een schat gevonden. Een schat van munten: 39 gouden en 77 zilveren. De munten zijn gebruikt in de Romeinse tijd.


Julius Caesar & de Romeinen

Ongeveer 50 jaar vóór het jaar 1 veroverde een Romeins leger onder leiding van Julius Caesar grote delen van Nederland. Ook Limburg. Hier woonden toen de Eburonen. Dat was een Keltische stam. Omdat de Eburonen zich niet meteen overgaven maar terugvochten, liet Julius Caesar bijna alle Eburonen vermoorden. Behalve hun aanvoerder Ambiorix en een paar laatste overlevenden.

De Germanen verhuizen

Bijna alle mensen die in Limburg gewoond hadden waren dood. Daarom liet Julius Caesar de Germaanse stam van de Ubiërs naar Limburg verhuizen. Zij woonden eerst ten oosten van de Rijn. Maar er bleven toch nog een paar Eburonen leven en zij kregen ook kinderen. Dat weten
archeologen
archeoloog: Een wetenschapper die onder de grond zoekt naar sporen van mensen die vroeger leefden. Aan de hand van hun overblijfselen probeert hij de geschiedenis van de mens te verklaren.
door de vondst van een bronzen haantje, waarop de naam van een Keltische godin staat: 'Arkuana'. Dit haantje is zo'n 100 jaar
na Christus
Na Christus: Hiermee wordt bedoeld: na de geboorte van Jezus Christus in het jaar 1.
gemaakt. 150 Jaar na de oorlog tussen de Romeinen en Eburonen dus.

Een schat

Ook de schat van munten bestaat uit zowel Germaanse als Keltische munten: de gouden munten zijn waarschijnlijk Eburoons, en de zilveren munten zijn
Germaans
Germaans: ‘Germaans’ betekent: van de Germanen. De Germanen in het huidige Duitsland en een deel van Nederland.
. Tegenwoordig zouden alle munten samen op een veiling wel € 150.000 kunnen opbrengen.
munten_0.jpghaantje.jpgsieraden.jpg
tijdvak_nieuw2.jpg
kaartje5_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.