DOSSIER


De Franse tijd

tijdvak_nieuw7.jpg
kaartje31_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

 • Expeditie Limburg: aflevering Frans kerkhof

Websites

/
 

Boeken

 • P. Davoz, Napoleon Bonaparte (13+, strip), Brussel 2010.
 • Love Letters - Liefdesbrieven, o.a. door Napoleon (p.64-70). Amsterdam, 2008


Achtergrondliteratuur

 • F. Hovens, De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen. Dag 10 - 4 juli 1796: In Margraten wordt de eerste akte van de Burgerlijke Stand in Nederland opgemaakt. Zwolle, 2008.
 • P.J.H. Ubachs, Ingrid M.H. Evers, Ongewilde Revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk 1794-1814, Maastricht 1994. De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen, Dag 10, Zwolle 2008.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.12-17.
 • J. Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert, Leuven 2007.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In het jaar 1789 brak in Parijs de Franse revolutie uit als reactie op de algehele maatschappelijke situatie. Koning en
  adel
  Adel: Mensen die vroeger heel belangrijk waren en veel macht hadden.
  leidden een luxe leventje, terwijl de gewone bevolking soms stierf van de honger.
 • Al snel verspreidde de revolutie zich over grote delen van Europa. In 1794 kwamen de Fransen aan in Limburg.
 • Al snel werden er een heleboel zaken veranderd: de burgerlijke stand en het kadaster werden ingevoerd; lengtematen, inhoudsmaten en gewichten werden geüniformeerd (in meters, liters en kilo's). Ook werd het grootste gedeelte van Limburg bij het nieuwe Franse departement Nedermaas gevoegd.
 • Hoewel een aantal van de maatregelen later ook weer door Napeoleon zijn teruggedraaid, heeft de Franse tijd een blijvende en nog steeds aanwezige invloed gehad. Sinds die tijd zijn verworvenheden als burger- en mensenrechten, vrijheid van godsdienst en drukpers, en stemrecht niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Weetjes

 • Sinds bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 is deze dag een jaarlijkse feestdag in Frankrijk: 'le quatorze Juillet'.

 • Op 21 januari 1793 -3,5 jaar na het begin van de revolutie – stierf de Franse koning Lodewijk de XVI onder guillotine. Zijn vrouw Marie-Antoinette wachtte op 21 oktober van dat jaar hetzelfde lot.