De grote ontginningen

In de steentijd waren er in Limburg overal waar je keek bossen, velden en heides. Maar tegenwoordig zie je overal steden en dorpen, wegen, en allerlei andere dingen die door de mens zijn gebouwd. Heb je je wel eens afgevraagd hoe dat komt?

De eerste boeren

Aan het einde van de steentijd kwamen de eerste boeren naar Limburg. Ze hadden kleine akkertjes waar ze eten op verbouwden. Dat aten ze zelf op.

De Romeinen waren de eerste die het landschap ingrijpender gingen veranderen. Ze legden grote akkers aan waar ze heel veel graan op lieten groeien. Dat verkochten ze dan op de markt. Bijvoorbeeld aan soldaten. Maar nadat de Romeinen vertrokken waren uit Limburg nam de
landbouwproductie
Landbouwproductie: De totale hoeveelheid graan, wortels, kool, enzovoorts die boeren verbouwen.
weer af.

De boeren verhuizen

Dat veranderde rond het jaar 1000. De meeste boeren woonden in dorpjes die in dalen lagen. Maar omdat de dorpjes langzaam
overbevolkt
Overbevolkt: Een stad, een dorp of een land is overbevolkt als er te veel mensen wonen. Er is dan te weinig eten voor iedereen.
raakten, gingen sommige boeren verhuizen.

Ze trokken naar plekken waar nog genoeg plaats was om te wonen en om akkers te verbouwen. Dat was bijvoorbeeld in bossen. Maar dan moesten ze natuurlijk wel eerst alle bomen omhakken, zodat de grond geschikt was voor landbouw. Dit heet ontginnen.

Omdat er in deze tijd heel veel gebieden ontgonnen werden, noemen we dit ook wel de tijd van de grote ontginningen.

Steden ontstaan

Door de nieuwe akkers steeg de
landbouwproductie
Landbouwproductie: De totale hoeveelheid graan, wortels, kool, enzovoorts die boeren verbouwen.
. Zo veel zelfs, dat steeds meer mensen geen boer meer hoefden te zijn. Ze konden hun eten gewoon kopen van de boer. Daarvoor moesten ze wel geld verdienen. Dat deden ze door bijvoorbeeld smid te worden of schoenmaker of marktkoopman. Deze ambachtslieden gingen samen wonen in steden.
13_boomhakken.jpg14_luchtfoto.jpg13_relief.jpg
tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje13_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.