De missionarissen van Steyl

In de 19e eeuw werden er in Limburg veel nieuwe kloosters gesticht. Dat kon omdat in de Franse tijd alle kloosters waren opgeheven. De nieuwe paters en zusters werden dan ook met open armen ontvangen. Een van die paters was Arnold Janssen, die in Steyl een missieklooster oprichtte.

Missie

'Missie' betekent dat iemand die gelooft in God andere mensen probeert te overtuigen dat God bestaat. En dat zij ook in Hem moeten geloven. De eerste missionarissen waren  Jezus en zijn apostelen.

Missionaris
Missionaris: Iemand die werkt in de missie en andere mensen probeert te bekeren tot het christelijke geloof.
worden

In de 19e eeuw wilden heel veel mensen
missionaris
Missionaris: Iemand die werkt in de missie en andere mensen probeert te bekeren tot het christelijke geloof.
worden. Zowel mannen als vrouwen. Er waren nog grote delen van de wereld waar mensen niet in God geloofden, zoals China of Afrika. In Steyl kon je opgeleid worden om
missionaris
Missionaris: Iemand die werkt in de missie en andere mensen probeert te bekeren tot het christelijke geloof.
te worden.

Arnold Janssen

Het missieklooster in Steyl werd opgericht door de Duitse priester Arnold Janssen. Hij wilde graag dat de boodschap van God over de hele wereld verspreid werd. En dat is best goed gelukt. Tegenwoordig telt de
kloosterorde
Kloosterorde: Alle leden die bij hetzelfde klooster horen.
die Arnold Janssen heeft opgericht 10.000 leden in 69 landen.
36_arnoldus_janssen.jpg36_missiehuis_steijl_achter.jpg36_missiehuis_steijl.jpg36_bisschop_paredis.jpg
tijdvak_nieuw8.jpg
kaartje36_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.