Jocundus en de Servatiussleutel

Lang geleden schreef de
monnik
Monnik: Een monnik woont in een
klooster
Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
. Hij bidt veel en denkt veel aan God.
Jocundus een verhaal over een sleutel: de Servatiussleutel. Maar het verhaal was een list…


De keizer en de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
hebben ruzie

In de Middeleeuwen waren de keizer en de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
allebei heel rijk en machtig. De keizer vond daarom dat hij de baas was, maar de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
vond juist dat hij de baas was. Je raadt het al: ze kregen ruzie.


Wie mag de
bisschop
Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
benoemen

Die ruzie ging over één vraag: wie mag de bisschoppen benoemen? Is dat de keizer of de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
? Na veel geruzie over en weer kwam er uiteindelijk een winnaar uit de strijd: de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
.

Luxe leventje

Maar de monniken van de Sint-Servaaskerk in Maastricht waren het daar niet mee eens. Zij luisterden liever naar de keizer. Die vond het namelijk niet erg dat ze een luxe leventje leidden met lekker eten en drinken. De
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
vond dat niet goed.


De Servatiussleutel

Daarom verzonnen ze een list. Ze lieten de
monnik
Monnik: Een monnik woont in een
klooster
Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
. Hij bidt veel en denkt veel aan God.
Jocundus een verhaal verzinnen over een sleutel: de Sint-Servatiussleutel. Volgens dat verhaal had Sint-Servatius die sleutel ooit gekregen van
Sint-Petrus
Sint-Petrus: Sint-Petrus, oftewel Petrus, was een van de leerlingen (apostelen) van Jezus. Nadat Jezus dood was stichtte hij in Rome de christelijke kerk.
. Met die sleutel kon Servatius de hemelpoort openmaken voor mensen die een
zonde
Zonde: Als je iets deed wat volgens de kerk niet mocht, dan beging je een zonde.
hadden begaan. Dat hoefde hij niet eerst aan de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
te vragen.

Omdat de monniken van de Sint-Servatiuskerk de sleutel hadden geërfd van Sint-Servatius, hadden zij de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
niet meer nodig om in de hemel te komen. Zij luisterden op de eerste plaats naar de keizer en wilden niet dat de
paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
zich met hen bemoeide.

Ratten, muizen en wormen

De monniken van de Sint-Servaaskerk gebruikten de sleutel trouwens ook voor andere dingen. Zo werd de sleutel tijdens de
processie
Processie: Een kerkelijke optocht
tot buiten de stadspoorten meegedragen om ratten, wormen en muizen van de akkers weg te jagen.
14_sleutel.jpg14_mergel.jpg14_stafovergeven.jpg
tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje14_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.