DOSSIER


Jocundus en de Servatiussleutel

tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje14_0.jpg

Er op uit

 • Sint Servaasbasiliek, Maastricht

Film & TV

/

Websites


Boeken

/

Achtergrondliteratuur

 • R. de la Haye, Sint Servaas volgens Jocundus. Het leven en de wonderen van Sint Servaas door de priester Jocundus, Maastricht 2006.
 • F. Hovens, De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen - Dag 3, Hendrik van Veldeke voltooit zijn legende over het leven van Sint Servaas, Zwolle 2008.
 • W.A.A. Mes, Servaaslegende, Maastricht 1993.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Sinds de Romeinse keizers in de 4e eeuw het Christendom tot staatsgodsdienst verhieven was de band tussen staat en kerk nauw. De staat had baat bij de kerk die middels het christelijke geloof saamhorigheid bracht onder het volk. De kerk profiteerde van de vele schenkingen in land en geld die ze daarvoor van de staat kreeg.
 • In de 11e eeuw ontstond er een conflict – de Investituurstrijd - tussen de keizer en de
  paus
  Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
  over wie het recht had om de bisschoppen te benoemen. De keizer deed dit graag zelf omdat hij zo toch nog enige zeggenschap over zijn weggegeven bezittingen kon behouden. De
  paus
  Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
  – die uiteindelijk won - was hier op tegen.
 • In Maastricht bedacht de
  monnik
  Monnik: Een monnik woont in een
  klooster
  Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
  . Hij bidt veel en denkt veel aan God.
  Jocundus de legende van de Sint-Servatiussleutel, waarmee duidelijk stelling werd genomen in het conflict. Het Sint-Servaaskapittel beantwoordde alleen aan de oproepen van de keizer, niet die van de
  paus
  Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
  .

Weetjes

 • Kent u nog een interessant feitje of een leuke anekdote over dit venster? Laat het ons weten!