De 'Zesmannen'

In de Middeleeuwen werd Limburg heel anders bestuurd dan tegenwoordig. De
adel
Adel: Mensen die vroeger heel belangrijk waren en veel macht hadden.
had nog heel veel macht, en wilde die niet delen. Maar op een gegeven moment hadden de burgers er genoeg van. Zij wilden ook meepraten over het bestuur van Limburg.


Democratie

Nederland is een democratie. Dat betekent dat iedereen (die ouder is dan 18 jaar) mag meebeslissen over hoe Nederland wordt bestuurd.

Om de zoveel jaar worden daarom verkiezingen gehouden. Dan kiezen wij de mensen het 4 jaar lang in Nederland voor het zeggen hebben. In de Middeleeuwen was dat wel anders.


Boze stedelingen

Nadat de Romeinen wegtrokken uit Limburg, nam de plaatselijke
adel
Adel: Mensen die vroeger heel belangrijk waren en veel macht hadden.
de macht over. Zij bepaalden wat er wel en niet gebeurde en lieten de mensen veel
belasting
Belasting: Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Het belastinggeld wordt daarna bijvoorbeeld gebruikt om wegen van aan te leggen of om het salaris van jouw juf of meester van te betalen.
betalen.

Maar toen ontstonden de eerste steden. Daar was de
adel
Adel: Mensen die vroeger heel belangrijk waren en veel macht hadden.
eerst de baas. Maar stedelingen hadden daar op een gegeven moment genoeg van. Zij wilden meepraten over hoe hun stad werd bestuurd. En over hoe hun belastinggeld werd uitgegeven!

De 'Zesmannen'

In Roermond werd daarom het 'college van Zesmannen' opgericht. Dat waren 6 gewone mannen uit de bevolking die samen goed moesten opletten hoeveel belastinggeld het stadsbestuur inde, en hoeveel geld ze uitgaf.

De sleutel

De 'Zesmannen' hadden ook een sleutel van een kist. In die kist werd het stadszegel  bewaard. Aan elke belangrijke beslissing van het stadsbestuur moest dat stadszegel worden vastgemaakt.
En als de 'Zesmannen' het niet eens waren met een beslissing van het stadsbestuur, dan maakten ze de kist niet open.
18_kist.jpg18_zegel.jpg
tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje18_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.