DOSSIER


De 'Zesmannen'

tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje18_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/

Websites


Boeken

 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.138-149.


Achtergrondliteratuur

 • G. van Bree, De ambachtsgilden van Roermond tot 1795, in: Spiegel van Roermond, 1(1993)15-52.
 • G.H.A. Venner, De schepenen, raadsverwanten, burgemeesters en scholtissen van Roermond tot 1637, in: PSHAL , 12(1984)309-353.
 • J.G.C. Venner, Luikse democratie in Hasselt en Maaseik 1550-1572 vergeleken met Roermond, in: Regionale geschiedenis zonder grenzen,  Maastricht 1998, p. 23-48.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.138-149.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In de Vroege Middeleeuwen (500-1000) en ook nog in de eerste eeuwen daarna was het bestuur van stad en land stevig in handen van de
  adel
  Adel: Mensen die vroeger heel belangrijk waren en veel macht hadden.
  . De heren stelden in elke stad een
  schout
  Schout: Een schout is een soort politieagent.
  en enkele schepenen aan om zorg te dragen voor het dagelijkse  bestuur en de rechtspraak.
 • Vanaf de 14e eeuw begon de burgerij echter meer en meer invloed te krijgen. Ze betaalden
  belasting
  Belasting: Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Het belastinggeld wordt daarna bijvoorbeeld gebruikt om wegen van aan te leggen of om het salaris van jouw juf of meester van te betalen.
  aan de heer, en als 'wederdienst' wilden ze daarvoor ook iets te zeggen hebben over het bestuur van hun stad.
 • Aan het college van
  schout
  Schout: Een schout is een soort politieagent.
  en schepenen werden daarom burgers uit de ambachtsgilden toegevoegd, die mee beslisten over bestuurlijke en rechterlijke zaken.
 • In Roermond werd bovendien het college van 'Zesmannen' in het leven geroepen om extra toezicht te houden op de inkomsten en uitgaven van de stad.

Weetjes

 • Aan het begin van de 14e eeuw had Roermond 2 burgemeesters: de raadsburgemeester was voorzitter van het stadsbestuur en leidde de bestuursvergaderingen. De peiburgemeester beheerde de inkomsten en uitgaven van de stad.