DOSSIER


Een tent van rendierhuiden


tijdvak_nieuw1.jpg
kaartje2_0.jpg

Er op uit


Film & TV


Websites

 

Boeken

 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.20-23.   


Achtergrondliteratuur

 • Nico Arts, Rendierjagers. Prehistorische tentenkampen nabij de Maas. Tongeren, 1990.
 • Leendert Louwe Kooistra (red.), Nederland in de
  prehistorie
  Prehistorie: De tijd waarin er nog niets werd opgeschreven. Grofweg zou je kunnen zeggen vóór de Romeinen, vóór het jaar nul, kortom ‘vóór Christus’.
  . Amsterdam, 2005.
 • Jos Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.20-23.
 • Evert Van Ginkel &  Leo Verhart, Onder onze voeten, de archeologie van Nederland. Amsterdam, 2009, p.24-37.  
 • Leo Verhart & Eelco Rensink, De oudste tekening van Nederland. Kunst uit de steentijd, in: Spiegel historiael, 34 (1999) p.26-31.
   

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Aan het einde van de laatste
  ijstijd
  Ijstijd: Een periode waarin het veel kouder is op aarde dan nu. IJstijden en warme periodes wisselen elkaar steeds af. De laatste ijstijd eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden. Over een paar duizend jaar begint er ook weer een nieuwe, maar dat maken wij niet meer mee.
  trokken
  jagers-verzamelaars
  Jagers-verzamelaars: Prehistorische mensen die leefden van de jacht op dieren en van het verzamelen van eetbare planten, wortels en vruchten.
  in de zomermaanden vanuit de
  Ardennen
  Ardennen: Een bergachtig gebied ten zuiden van Limburg in België.
  naar Noord- en Midden-Limburg.
 • Daar vonden zij goede jachtgronden waar onder andere gejaagd werd op rendieren.
 • In Sweikhuizen is een tent van rendierhuiden teruggevonden.
 • In Linne is een steen gevonden met een tekening van zo'n tent. In Wanssum een steen met een dansend figuur: de 'Danser van Wanssum'.

Weetjes

 • Rond 10.000 voor Christus eindigde de laatste
  IJstijd
  Ijstijd: Een periode waarin het veel kouder is op aarde dan nu. IJstijden en warme periodes wisselen elkaar steeds af. De laatste ijstijd eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden. Over een paar duizend jaar begint er ook weer een nieuwe, maar dat maken wij niet meer mee.
  – het Weichselien – die zo'n 100.000 jaar had geduurd. Op dit moment ging de Oude Steentijd over in de Midden Steentijd – het Mesolithicum.
 • Momenteel leven wij in een tussenijstijd. Normaal gezien zou over enkele (tien)duizenden jaren weer een nieuwe
  ijstijd
  Ijstijd: Een periode waarin het veel kouder is op aarde dan nu. IJstijden en warme periodes wisselen elkaar steeds af. De laatste ijstijd eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden. Over een paar duizend jaar begint er ook weer een nieuwe, maar dat maken wij niet meer mee.
  beginnen. In hoeverre het broeikaseffect hier invloed op heeft is nog onduidelijk.