DOSSIER


Eugène Dubois en de zoektocht naar de menselijke voorouder

tijdvak_nieuw8.jpg
kaartje38_0.jpg

Er op uit


Film & TV


Websites


Boeken

/

Achtergrondliteratuur

 • P.C.H. Albers en J. De Vos, Through Eugène Dubois' eyes. Stills of a turbulent life. Leiden, 2009
 • L.A. de Kok e.a. (red.),  De evolutie van de mens. De speurtocht naar de ontbrekende schakels, Maastricht 1981.
 • R.E.Leakey en Slikkeveer, L.J.,  Man-Ape, Ape-Man. The Quest for Human's Place in Nature and Dubois''Missing Link', Leiden 1993
 • P. Shipman, De ontbrekende schakel. Eugène Dubois: levensverhaal van de  man die het gelijk van Darwin bewees, Bodegraven, 2007.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Rond het midden van de 19e eeuw was de evolutietheorie van Charles Darwin een hot item. En met name de implicaties daarvan voor de evolutionaire geschiedenis van de mens in het speciaal. Wetenschappers aan de ene kant en de kerk aan de andere kant betwistten elkaar de waarheid over de vraag of evolutie bestond of niet.
 • De uit Eijsden afkomstige Eugène Dubois besloot aan het eind van de 19e eeuw de discussie voor eens en altijd in het voordeel van de evolutionisten om te buigen. Hij ging op zoek naar de resten van de 'ontbrekende schakel': de schakel tussen mens en aap die ooit geleefd hadden.
 • In 1891 en 1892 vond Dubois op Java een kies, een stekje schedel en een dijbeen van een prehistorische aapachtige mens. De schedel was nogal aapachtig, maar het dijbeen juist heel menselijk. Je kon er mee rechtop lopen.
 • Dubois concludeerde dat de fossielen de resten waren van de 'ontbrekende schakel'. Het beeld dat de
  mensheid
  Mensheid: Alle mensen die op de aarde leven en ooit geleefd hebben.
  van zichzelf had en de relatie met het dierenrijk zou nooit meer hetzelfde zijn.

Weetjes

 • Op basis van latere vondsten is Dubois' 'Pithecanthropus erectus' hernoemd tot 'Homo erectus' oftewel 'rechtoplopende mens'. Tegenwoordig denken paleoantropologen dan ook dat Dubois' aapmens al meer een mens was dan een aap.

 • Ook Dubois' conclusie dat de wieg van de
  mensheid
  Mensheid: Alle mensen die op de aarde leven en ooit geleefd hebben.
  in Azië stond wordt tegenwoordig niet meer onderschreven. Bijna iedereen gaat ervan uit dat dat in Afrika was.