Henri Poels, priester

Zo'n 100 jaar geleden waren veel mensen in Limburg heel arm, vooral de arbeiders die in de fabrieken werkten. De
katholieke kerk
Katholieke kerk: De katholieke kerk is de kerk die vanuit Rome wordt bestuurd. De paus is de baas van de katholieke kerk.
vond het niet goed dat de mensen zo arm waren. De priester Henri Poels deed van alles om dat te veranderen.
 

Fabrieken

Door de uitvinding van de stoommachine werden er in de 19e eeuw heel veel fabrieken gebouwd. Daar werden veel producten gemaakt, zoals
aardewerk
Aardewerk: Aardewerk is een verzamelnaam voor uit klei gebakken potten, schalen, drinkbekers en kruiken.
, meubels, lampen, auto's, enzovoorts. Veel fabrieksbazen betaalden hun arbeiders maar weinig loon. Dan maakten ze zelf meer winst. Veel arbeiders waren daarom heel arm, bijvoorbeeld in Maastricht. Daar woonden hele gezinnen op elkaar gepropt in één kamer.

Een pauselijke brief

Net als socialisten als Willem Vliegen, vond ook
Paus
Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
Leo XIII (spreek uit: de 13e) dat dat niet kon. Hij schreef een brief aan alle
katholieken
Katholieken: Katholieken zijn mensen die geloven wat de katholieke kerk en de paus zeggen.
, waarin stond dat alle arbeiders voldoende geld moesten verdienen om een eigen huis kopen. En om genoeg eten van te kunnen betalen. In Limburg kreeg de priester Henri Poels de opdracht om de arbeiders te helpen.

'Ons Limburg'

Om ervoor te zorgen dat alle mijnwerkers in een eigen huis konden wonen, richtte Henri Poels de woningbouwvereniging 'Ons Limburg' op. Die vereniging bouwde een heleboel huizen. Voor die tijd waren de huizen zelfs behoorlijk modern. De mensen waren zo blij met wat Henri Poels deed, dat er tegenwoordig heel wat straten in Limburg naar hem vernoemd zijn. Misschien zelfs bij jou in de buurt!
43_affiche_bond.jpg43_henri_poels.jpg43_verkiezingsaffiche.jpg
tijdvak_nieuw9.jpg
kaartje43_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.