DOSSIER


Henri Poels, priester

tijdvak_nieuw9.jpg
kaartje43_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/


Websites

/

Boeken

/

Achtergrondliteratuur

 • M.G. Spiertz, 'Poels, Hendrikus Andreas' in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 1, 460-462.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.154-157.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Aan het einde  van de 19e eeuw was de armoede onder de fabrieksarbeiders overal zo schrijnend geworden dat de
  katholieke kerk
  Katholieke kerk: De katholieke kerk is de kerk die vanuit Rome wordt bestuurd. De paus is de baas van de katholieke kerk.
  besloot zich ermee te bemoeien. Ze vond at arbeiders recht hadden op een redelijk inkomen en riep hen op zich te verenigen in vakbonden.
 • In Limburg nam Henri Poels de taak op zich de positie van de arbeiders te verbeteren. Als
  aalmoezenier
  Aalmoezenier: Een aalmoezenier is doorgaans een geestelijke die de geestelijke zorg van een bepaalde beroepsgroep verzorgt, zoals mijnwerkers of soldaten.
  van de Limburgse mijnwerkers was hij bang dat zijn mijnwerkers hetzelfde lot te wachten stond.
 • Poels hield zich onder andere bezig met het bestrijden van de woningnood in de Mijnstreek. Hij richtte de sociale woningbouwvereniging 'Ons Limburg' op en liet voldoende nieuwe huizen voor de mijnwerkers en hun gezinnen bouwen.

Weetjes

 • Kent u nog een interessant feitje of een leuke anekdote over dit venster? Laat het ons weten!