DOSSIER


Het Belvédère-mes

tijdvak_nieuw1.jpg
kaartje3_0.jpg

Er op uit


Film & TV

Websites


Boeken

 • Jos Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I. Maastricht, 2000, p.10-17. 


Achtergrondliteratuur

 • L. Kooistra (red.), Nederland in de
  prehistorie
  Prehistorie: De tijd waarin er nog niets werd opgeschreven. Grofweg zou je kunnen zeggen vóór de Romeinen, vóór het jaar nul, kortom ‘vóór Christus’.
  . Amsterdam, 2005.
 • Evert Van Ginkel &  Leo Verhart, Onder onze voeten, de archeologie van Nederland. Amsterdam, 2009, p.12-23.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In de jaren '80 werd onderzoek gedaan in een lössgroeve boven Maastricht.

 • Er werd een kampement van oermensen ontdekt van 250.000 jaar oud.

 • Een
  vuurstenen
  vuursteen: Harde glasachtige steensoort die werd gevonden tussen de ‘mergel’. De spullen die je ermee kon maken waren speerpunten, bijlen, vuistbijlen, messen.
  mes en neushoornbotten vormden het belangrijkste vondstmateriaal.

 • Microscopisch onderzoek wees uit dat het mes gebruikt was om het vlees van de botten te snijden.

Weetjes

 • De Steentijd is verdeeld in 3 periodes: de Oude, de Midden en de Jonge Steentijd. De Oude Steentijd – of Paleolithicum - duurde van 2,5 miljoen tot 10.000 jaar geleden.

 • Gedurende de Steentijd hebben verschillende voorgangers van de huidige mens – Homo sapiens – geleefd: onder andere Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis en de Neanderthaler.

 • De Steentijd dankt zijn naam aan de werktuigen die mens(achtig)en van
  vuursteen
  vuursteen: Harde glasachtige steensoort die werd gevonden tussen de ‘mergel’. De spullen die je ermee kon maken waren speerpunten, bijlen, vuistbijlen, messen.
  maakten. Ook hout en been werden gebruikt.