Het Groot Privilege (1477)

Maria de Rijke was een van de meest begeerde vrouwen van de Middeleeuwen. Alle mannen wilden met haar trouwen. Waarom? Omdat ze – haar naam zegt het al – heel rijk was. Maar misschien ken je het spreekwoord: geld maakt niet gelukkig. Dat klopte voor Maria.


Bourgondisch

Maria was de dochter van Karel de Stoute. 'Stout' betekende in de Middeleeuwen 'moedig'. Karel was de
hertog
Hertog: Een hertog was een man van adel. Hij was bijna even belangrijk als een koning, maar belangrijker dan een graaf.
van Bourgondië. Dat was een heel groot gebied van allemaal kleinere landjes, waar Karel de baas was. Ook delen van Limburg hoorden bij het hertogdom Bourgondië.

Karel de Stoute

Maar Karel was helemaal niet populair. Hij vond namelijk dat iedereen naar hem moest luisteren. En hij liet de mensen veel
belasting
Belasting: Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Het belastinggeld wordt daarna bijvoorbeeld gebruikt om wegen van aan te leggen of om het salaris van jouw juf of meester van te betalen.
betalen. Dat geld had hij nodig voor de vele oorlogen die hij voerde.

Toen Karel sneuvelde op het
slagveld
Slagveld: De plek waar legers vechten
vonden de meeste mensen dat helemaal niet erg. Ze waren er zelfs blij om.

Maria en het Groot Privilege

Tegelijkertijd brak er een opstand uit tegen Maria, die nu de baas was in het hertogdom Bourgondië. De mensen wilden dat Maria zou beloven dat ze minder
belasting
Belasting: Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Het belastinggeld wordt daarna bijvoorbeeld gebruikt om wegen van aan te leggen of om het salaris van jouw juf of meester van te betalen.
hoefden te betalen. En ze wilden dat Maria beter naar hun zou luisteren. En ze mocht niet meer zelf alle beslissingen nemen zoals haar vader ded.

Maria schreef alle afspraak op in een
oorkonde
Oorkonde: Een officieel papier waarop afspraken staan.
. Deze
oorkonde
Oorkonde: Een officieel papier waarop afspraken staan.
wordt het 'Groot Privilege' genoemd.
19_maria_de_rijke.jpg19_oorkonde.jpg19_bourgondie.jpg
tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje19_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.