DOSSIER


Het Groot Privilege (1477)

tijdvak_nieuw4.jpg
kaartje19_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/

Websites

 

Boeken

/


Achtergrondliteratuur

 • E. de Maesschalck, De Bourgondische vorsten (1315-1530), Leuven 2008.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • De laatste
  hertog
  Hertog: Een hertog was een man van adel. Hij was bijna even belangrijk als een koning, maar belangrijker dan een graaf.
  van Bourgondië – Karel de Stoute (143-1477) streefde naar centralisatie van zijn macht en het bestuur van de gebieden waar hij de souvereine vorst was.
 • Mede hierdoor, maar ook door zijn zware oorlogsbelastingen, was Karel bijzonder impopulair onder de bevolking. Toen hij op 44-jarige leeftijd op het
  slagveld
  Slagveld: De plek waar legers vechten
  bij Nancy overleed, keerde de woede zich tegen zijn dochter Maria.
 • Zij kon de verhitte gemoederen alleen tot bedaren brengen door het zogenaamde 'Groot Privilege' te verlenen aan de verschillende landen die onder de Bourgondische heerschappij vielen. Daarmee werden feitelijk een aantal oude privileges in ere hersteld.

Weetjes

 • Erfdochters zoals Maria de Rijke waren ongetwijfeld de meest begeerde vrouwen van de Middeleeuwen. Een erfdochter was de laatste erfgename van een adellijke familie waarin geen mannelijke erfgenamen geboren waren. Zo'n erfdochter bracht in haar huwelijk het gehele familiebezit mee: land, geld, en rechten (jachtrecht, muntrecht, tolrecht). Met een beetje geluk was ze ook nog knap.
 • Karel de Stoute dankt zijn bijnaam niet aan zijn kwajongensstreken. 'Stout' is Middeleeuws voor 'dapper'