Romeinse thermen in Heerlen

Romeinen waren heel hygiënisch. Daarom gingen ze vaak in bad. Dat deden ze in een badhuis. In Heerlen zijn de resten van zo'n badhuis opgegraven. Je kunt ze bekijken in het Thermenmuseum.

Coriovallum

In de Romeinse tijd heette Heerlen Coriovallum. Omdat het gebouwd was aan een kruispunt van 2 belangrijke wegen kwamen er veel mensen langs, zoals Romeinse handelaren en soldaten. Aangezien die zich graag goed wilden wassen zoals ze thuis in Italië ook deden, werd er een badhuis gebouwd. Een badhuis wordt ook wel thermen genoemd.

Door een boer gevonden

De resten van het badhuis werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekt door een Heerlense boer die vlak bij het centrum een akker aan het omploegen was. Dat deed hij omdat de Heerlense
gemeenteraad
Gemeenteraad: Het bestuur van een gemeente
wilde dat vanwege de oorlog alle braakliggende akkers bebouwd werden. Als er dan een hongersnood uitbrak was er tenminste genoeg te eten voor alle Heerlenaren.

Een bezoek aan de thermen

Als je naar de Thermen ging kwam je eerst in de kleedruimte, waar je je uitkleedde. Dan ging je naar het koudwaterbad en dan naar het heteluchtbad, een soort sauna. Tenslotte kwam je in de warmwaterbadzaal.
Die warme baden werden verwarmd door middel van een 'hypocaustumsysteem': de allereerste centrale verwarming zeg maar. Door middel van een groot vuur werd in een grote stookoven zowel water als lucht verwarmd. In het Thermenmuseum kun je hier de resten nog van zien.
In een badhuis kon je ook gemasseerd worden, sporten, geknipt worden, een hapje eten of vrienden ontmoeten en samen een spelletje doen.
7_vloer-opgraving.jpg
7_vloerverwarming.jpg
7_opgraving.jpg
7_circel_0.jpg

Lees meer


Weblinks

www.thermenmuseum.nl
www.heerlen.nl/Smartsite.dws?id=3308
www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000579.html
www.digitale-archaeologie.de/ger/index.php?nav_id=9&gal_akt_image440=1141&gal_nr440=0

Boeken – achtergrond

J.T.J. Jamar,  Over de grens: II. Romeins Leven in Heerlen, Mönchengladbach 1988.A.E. Giffen, W. Glasbergen, Thermen en Castella te Heerlen-Coriovallum, in: L'Antiquité classigue, 17(1948)199-262
A. Versteeg, De Thermen, deel 1 uit de serie Capita Selecta de Coriovallo , Heerlen 1994
Archeologische monumenten in Nederland, deel 9. J.T.J. Jamar, Heerlen, de Romeinse thermen, Zutphen 1981.
M.M.J. Put, M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen, Heerlen 1998

Facts


• Het grootste thermencomplex stond in Rome: de thermen van (keizer) Diocletianus. Deze had een oppervlakte van 140.000 m2, oftewel ongeveer 20 voetbalvelden. Er konden zo'n 3000 (!) mensen tegelijkertijd in baden. De thermen zijn zeer goed bewaard gebleven en staan nog grotendeels overeind. Een deel is vanaf de
Renaissance
Renaissance: Renaissance is Frans voor wedergeboorte. De term werd bedacht in (jawel) de Renaissance door wetenschappers die dachten dat er een nieuwe tijd zou ontstaan door terug te grijpen op de klassieken.
geïntegeerd in de 'Santa Maria degli Angeli e dei Martiri'. Een ander gedeelte maakt nu deel uit van het 'Museo Nazionale Romano'
tijdvak2.jpg

De tijd van Grieken en Romeinen

3000 v. Chr. - 500 na Chr.