DOSSIER


Latijnse scholen

tijdvak_nieuw6.jpg
kaartje27_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/

Websites

 

Boeken

/


Achtergrondliteratuur

 • J. Habets, De geschiedenis van het Bisdom Roermond, deel III, Roermond 1892, 516-553.
 • AMPP Janssen, 'Het St. Petruskapittel (1299 1802)' en 'Toneelopvoeringen bij de Sittardse dominicanen', in: Sittardse cultuurdragers 1299 1999, Sittard 1999, resp. 14 31, 64 67.
 • AMPP Janssen (red.), Het Kloosterkwartier, venster op het verleden, Sittard 2009.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.162-165.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via inf[email protected].

In 't kort

 • De religieuze hervormingsbewegingen van de 16e eeuw vroegen om een krachtig weerwoord van de
  rooms-katholieke kerk
  Katholieke kerk: De katholieke kerk is de kerk die vanuit Rome wordt bestuurd. De paus is de baas van de katholieke kerk.
  . Een van de zaken waar de RK-kerk vanaf dat moment daarom extra aandacht aan ging besteden was het onderwijs.
 • Het onderwijs was van oudsher in handen van ofwel de plaatselijke kapittels of de stad. Nu werden op verschillende plaatsen – onder andere in Sittard, Venlo, Maastricht en Roermond – vernieuwde 'Latijnse scholen' opgericht.
 • Het door de Jezuïeten ontwikkelde onderwijssysteem was strenger dan het oude. De nadruk lag op een goede taalontwikkeling en het beheersen van verschillende
  vreemde talen
  Vreemde talen: Vreemde talen zijn andere talen dan het Nederlands
  :
  Latijn
  Latijn: Latijn is de taal die Romeinen spraken. Italiaans, Spaans en Portugees lijkt er nog een beetje op. Dat komt omdat hun talen zijn ontstaan uit het Latijn. Nadat de Romeinen er niet meer waren werd Latijn wel nog steeds in de kerk gebruikt.
  , (oud-)Grieks, Frans en Duits.

Weetjes

 • De Sociëteit van Jezus, bekend als de Jezuïeten, wordt in 1534 opgericht in Parijs door Igantius van Loyola.

 • Na een een flitsende start waarin de religieuze sterk groeit en over de hele wereld uitzwermt, wordt de orde in 1773 opgeheven door
  paus
  Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
  Clemens XIV.

 • In 1814 wordt de orde weer hersteld en bestaat tot de dag van vandaag.