Leenstelsel

Heb je wel eens van het spreekwoord "de ene hand wast de ander" gehoord? Dat spreekwoord betekent dat als je iemand anders helpt, die ander jou ook moet helpen. Dat deden de ridders in de Middeleeuwen ook al.

Franken & Germanen

Toen de Romeinen de baas waren in Limburg, was de Rijn de grens (de limes). Op een bepaald moment probeerden er echter steeds meer volken van de andere kant van de Rijn de grens over te steken. Met geweld. Ze verdreven de Romeinen en gingen zelf in Limburg wonen. Dit waren de Franken en Saksen.

Koning Clovis

Maar niemand wist nu wie de nieuwe baas was. Toen de Romeinen er nog waren was dat duidelijk: de Romeinse keizer. Maar nu wist niemand het. Daarom besloot de Frankische koning Clovis dat hij de nieuwe koning van Noordwest-Europa zou worden. Met een groot leger versloeg hij iedereen die tegen hem in opstand kwam.

Oorlogsbuit

Na elke oorlog gaf koning Clovis zijn ridders en soldaten een deel van de oorlogsbuit: wapens en geld. Op die manier zorgde hij ervoor dat ze ook de volgende keer weer voor hem vochten. Voor de ridders was het trouwens ook wel verstandig om trouw te blijven aan koning Clovis. Want bij hem waren ze veilig en werden ze rijk.

Het leenstelsel

Later ging de koning ook land geven aan zijn ridders. En kastelen. En allerlei speciale rechten, zoals het recht om vissen te vangen in de Maas, of het recht om geld te vragen aan mensen die over een bepaalde weg wilden reizen. Dit heet het tolrecht.

De koning maakte hierover afspraken met zijn ridders. Al deze afspraken samen noemen historici het 'leenstelsel'.
10_boekheel.jpg10_boekhalf.jpg10_kaartlimburg.jpg
tijdvak_nieuw3.jpg
kaartje10_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.