DOSSIER


Leenstelsel

tijdvak_nieuw3.jpg
kaartje10_0.jpg

Er op uit

/


Film & TV

/

Websites

/

Boeken

 • A Kruijssen, 't Ros Beiaard (10+), Tielt 2006.
 • J.P. Mogenet, Clovis, in: Sporen uit het verleden (9+), pag 10-13, Averbode 2005.
 • Jos Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I. Maastricht, 2000, p.76-79. 


Achtergrondliteratuur

 • W.A. Beelaerts van Blokland, De praktijk van het leenrecht in Gelderland, Leiden 1910.
 • M. Flokstra, Register op de leenaktenboeken van het Pruisisch Overkwartier van Gelder 1714-1794,
 • C. Lenaerts, Die Mannkammern des Herzogtums Jülich. Ein Beitrag zur Geschichte des Lehnwesens im späten Mittelalter und in der Neuzeit, Bonn/Leipzig 1923.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Rond 500 weet de Frankische koning Clovis grote delen van Noordwest-Europa te veroveren en te verenigen tot één rijk. Om zijn krijgslieden aan zich te binden beloont hij hun met edelmetaal en wapens.
 • Clovis' opvolgers gaan een eeuw later over tot het uitdelen van landerijen en allerhande rechten aan hun ridders. Ze geven deze rechten 'in leen', oftewel in bruikleen.
 • De voordelen van dit systeem waren tweeledig: de koning (de leenheer) verzekerde zich van de steun van zijn ridders, terwijl die ridders (de leenmannen) konden rekenen op steun van de koning én inkomsten uit hun landerijen.

Weetjes

 • 'Feodum' is
  Latijn
  Latijn: Latijn is de taal die Romeinen spraken. Italiaans, Spaans en Portugees lijkt er nog een beetje op. Dat komt omdat hun talen zijn ontstaan uit het Latijn. Nadat de Romeinen er niet meer waren werd Latijn wel nog steeds in de kerk gebruikt.
  voor 'leen'. Vandaar feodale stelsel = leenstelsel.
 • Koning Clovis behoorde tot de dynastie van de Merovingen. Deze naam dankte de dynastie aan Clovis' opa Merovech. Merovech was de grondlegger van het Frankrische rijk.

 • Volgens de
  overlevering
  Overlevering : Een overlevering is een verhaal dat mensen elkaar van generatie op generatie vertellen. Misschien ken je wel een verhaal dat jouw opa of oma aan je ouders heeft verteld, en dat zij weer aan jouw hebben verteld.
  werd Merovech verwekt toen zijn moeder op een dag bij het baden een zeemonster tegenkwam. Van die gebeurtenis zou mogelijk ook de uitdrukking 'blauw bloed' afstammen: de
  adel
  Adel: Mensen die vroeger heel belangrijk waren en veel macht hadden.
  heeft sindsdien blauw bloed, net als de zeemonsters.