DOSSIER


Mattheus Herbenus

tijdvak_nieuw5.jpg
kaartje20_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/

Websites

 

Boeken

/


Achtergrondliteratuur

 • E. de Bruin, Erasmus in 90 minuten, Haarlem 2002.
 • M. de Heer, Filosofie in Beeld, Zoetermeer 2010.
 • H.H.E. Wouters, Mattheus Herbenus Trajectensis, een humanist van het eerste uur, in: H.H.E. Wouters, Grensland en bruggenhoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en meer in het bijzonder de stad Maastricht, Assen1970, p. 77-156.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In de 14e eeuw brak in Italië de tijd van de
  Renaissance
  Renaissance: Renaissance is Frans voor wedergeboorte. De term werd bedacht in (jawel) de Renaissance door wetenschappers die dachten dat er een nieuwe tijd zou ontstaan door terug te grijpen op de klassieken.
  aan. In de twee eeuwen daarna verspreidde zij zich over heel Europa.
 • Een belangrijk onderdeel van de
  Renaissance
  Renaissance: Renaissance is Frans voor wedergeboorte. De term werd bedacht in (jawel) de Renaissance door wetenschappers die dachten dat er een nieuwe tijd zou ontstaan door terug te grijpen op de klassieken.
  vormde het Humanisme. Humanisten als Erasmus hingen een levensvisie aan waarin niet God, maar de mens centraal stond.
 • Mattheus Herbenus (1451-1538) was een uit Limburg afkomstige humanist die naar Italië trok om daar de nieuwe tijdgeest op te snuiven.
 • Met zijn boek 'Historia Negropontis' probeerde hij onder andere bij de machthebbers in het Maasdal een lans te breken voor vrede.

Weetjes

 • Enkele belangrijke kunstenaars uit de
  Renaissance
  Renaissance: Renaissance is Frans voor wedergeboorte. De term werd bedacht in (jawel) de Renaissance door wetenschappers die dachten dat er een nieuwe tijd zou ontstaan door terug te grijpen op de klassieken.
  waren: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titiaan, Pieter Brueghel de Oude en Jeroen Bosch.

 • Enkele belangrijke humanisten uit de
  Renaissance
  Renaissance: Renaissance is Frans voor wedergeboorte. De term werd bedacht in (jawel) de Renaissance door wetenschappers die dachten dat er een nieuwe tijd zou ontstaan door terug te grijpen op de klassieken.
  waren: Thomas More, Desiderius Erasmus en Michel de Montaigne.