DOSSIER


Petrus Regout, Maastrichts grootindustrieel

tijdvak_nieuw8.jpg
kaartje34_0.jpg

Er op uit

 • Maastricht: Boschstraat & Bassin
 • Maastricht: Centre Céramique
 • Maastricht: Museum de Historische Drukkerij (met o.a. een originele koperdrukpers die rond 1850 werd gebruikt in de fabriek van Regout)

Film & TV

/


Websites

 

Boeken

 • A. van Iterson, De Citoyenne (13+), Amsterdam 2006.
 • Ton van Reen, Weg uit de fabriek (9+), Tilburg 2004.

Achtergrondliteratuur

 • S. Langeweg, Made in Maastricht. De aardewerkfabriek van Regout in de 19de eeuw, in:  Spiegel Historiael, 27(2002)22-26.
 • A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht, Nijmegen 1959.
 • H. Meulman, Maastrichtse kinderserviezen, 2009.
 • A.Th.M van Iterson, 'Vader, raadgever en beschermer.'Petrus Regout en zijn arbeiders 1834-1870, Maastricht 1992.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p. 120-129.
 • W. Wennekes, Petrus Regout  (1801-1878), in: De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, Amsterdam Antwerpen 1993, 45-78.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Petrus Regout (1801-1878) stamde af van een Maastrichtse koopmansfamilie die zich sinds de
  17e eeuw
  17e eeuw: De 17e eeuw duurde van 1600 tot 1700. Dat is inmiddels meer dan 300 jaar geleden.
  had gespecialiseerd in de glas- en aardewerkfabriek. In 1834 begon Regout zijn eerste fabrieken: een glas- en een kristalfabriek. Twee jaar later opende hij een aardewerkfabriek.
 • Binnen enkele decennia konden zijn producten zich meten met de internationale concurrentie. Regout's producten werden over de hele wereld geëxporteerd, met name naar Nederlands-Indië.
 • Petrus Regout heeft lange tijd in een zeer kwaad daglicht gestaan vanwege de misstanden die er in zijn fabrieken zouden hebben geheerst. Deze reputatie heeft Regout echter te danken aan zijn zonen, die veel minder dan hun vader oog hadden voor goede arbeidsomstandigheden en het welzijn van hun arbeiders.

Weetjes

 • Veel arbeiders uit de aardewerkfabriek van Regout stierven al jong, voor de leeftijd van 35 jaar was bereikt. Dit kwam omdat de grote hoeveelheden stof in de fabriek de luchtwegen aantastten en ze daardoor veel vatbaarder waren voor tuberculose.

  • In 1777 woonden er in Maastricht 15.000 mensen. Er waren 2719 huizen. Gemiddeld woonden er 5,5 bewoners per huis. Honderd jaar later, in 1879, was het inwonertal verdubbeld, maar het aantal huizen gedaald. Daardoor woonden er toen gemiddeld 11,4 mensen in één huis!