Pierre J.H. Cuypers, Roermonds architect

Pierre Cuypers was een architect uit Roermond. Hij leefde in de 19e eeuw en is vooral bekend omdat hij heel veel kerken heeft gebouwd. Dat deed hij meestal in de stijl van de neogotiek.

Katholicisme populair

In de 19e eeuw was het katholicisme heel populair in Limburg. Je kon bijvoorbeeld lid worden van een katholieke voetbalclub of een zangkoor. Je kon katholieke kranten en tijdschriften lezen. En je kon naar de katholieke radio luisteren (televisie bestond nog niet). Ook de katholieke missie was heel populair.

Kerken

In die tijd werden er ook veel nieuwe katholieke kerken gebouwd. Die hadden hoge torens, grote ramen en waren heel rijk versierd vanbinnen. Die stijl noemen we neogotiek. Die stijl werd al gebruikt in de Middeleeuwen.

Pierre Cuypers

Pierre Cuypers uit Roermond is de bekendste neogotische architect. Hij ontwierp heel wat nieuwe kerken in Limburg. Ook restaureerde hij kerken. In Amsterdam bouwde hij het Rijksmuseum en het centraal station.

Kritiek

Niet iedereen vond de ontwerpen van Cuypers mooi. Sommige mensen vonden bijvoorbeeld dat hij in Roermond de toren van de Munsterkerk niet had mogen afbreken. Die hoorde ook bij de kerk. De toren alleen maar afbreken omdat hij niet neogotisch was vonden ze verkeerd.

Maar tegenwoordig vinden de meeste mensen de gebouwen van Pierre Cuypers weer heel mooi omdat ze vaak heel kleurrijk zijn en rijk versierd.
37_munsterkerk.jpg37_familieportret_cuypers.jpg37_groepsfoto_atelier.jpg
tijdvak_nieuw8.jpg
kaartje37_0.jpg

Dossier

Meer weten over dit venster?

Ga dan naar het dossier voor allerhande tips en achtergrondinformatie, zoals boeken, films, weblinks en weetjes.