DOSSIER


Pierre J.H. Cuypers, Roermonds architect

tijdvak_nieuw8.jpg
kaartje37_0.jpg

Er op uit


Film & TV

/


Websites

 

Boeken

/

Achtergrondliteratuur

 • P.J.H. Cuypers 1827-1921: Het complete werk (fotobeok), Rotterdam 2007.
 • H.E.M. Berens, J.T.M. Bank en G. Buursma, P.J.H. Cuypers, 1827-1921. Het complete werk, Rotterdam 2007.
 • V. Delhey, A, Jacobs, Kerkbouw in Limburg 1850-1914. Neogotische en neoromaanse parochiekerken en hun architecten, Sittard 2000.
 • I. Montijn, 1827-1921: schoonheid als hartstocht, Wormer 2007.
 • A.J.C. van Leeuwen, De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratie-architect, Zwolle Zeist 1995.
 • A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers. Architect, 1827-1921, Zwolle 2007.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.188-191.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • De oprichting van het bisdom Roermond in 1853 was de aanzet voor een herleving van het katholieke leven in Limburg. Binnen enkele decennia was de gehele Limburgse samenleving doordrenkt met het katholieke ideeëngoed.  De katholieke zuil was een feit.
 • In deze periode werden vele nieuwe kerken gebouwd. De meest gehanteerde bouwstijl daarbij was de neogotiek, die teruggreep op de architecturale kenmerken van Middeleeuwse gotische kerken en kathedralen.
 • De Roermondse architect Pierre Cuypers werd de belangrijkste vertegenwoordiger van deze bouwstijl. Hij ontwierp vele nieuwe kerken en restaureerde er ook een groot aantal. Later ontwierp hij ook het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam.
 • Cuypers' ontwerpen zijn in de
  20e eeuw
  20e eeuw: De 20e eeuw duurde van het jaar 1901 tot 2000. De 1e helft van de 20e eeuw duurde dus ongeveer van 1901 tot 1950/1960.
  vaak bekritiseerd. De laatste decennia wordt zijn werk echter weer geherwaardeerd.

Weetjes

 • Pierre Cuypers hanteerde bij zijn ontwerpen vaak het uitgangspunt van 'emulatio': bij het
  restaureren
  Restaureren: Opknappen
  van een gebouw (met name kerken) ging hij niet uit van hoe het gebouw er vroeger uit had gezien, maar hoe het er uit had kunnen zien. Daardoor maakte hij die gebouwen vaak mooier dan ze ooit geweest waren.