DOSSIER


Romeinse thermen in Heerlen

tijdvak_nieuw2.jpg
kaartje7_0.jpg

Er op uit

Films & DVD

/

Websites


Boeken

 • M. Letterie, Aanval op het fort (9+), Amsterdam 2005.

Achtergrondliteratuur

 • A.E. Giffen, W. Glasbergen, Thermen en Castella te Heerlen-Coriovallum, in: L'Antiquité classigue, 17 (1948) 199-262.
 • J.T.J. Jamar, Heerlen, de Romeinse thermen, Zutphen 1981.
 • J.T.J. Jamar, Over de grens: II. Romeins Leven in Heerlen, Mönchengladbach 1988.
 • M.M.J. Put, M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen, Heerlen 1998.
 • A. Versteeg, De Thermen, deel 1 uit de serie Capita Selecta de Coriovallo , Heerlen 1994 Archeologische monumenten in Nederland, deel 9.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Een van de gebruiken die de Romeinen meebrachten vanuit Rome was de badcultuur, die door de inheemse bevolking enthousiast werd overgenomen.
 • In Heerlen (Coriovallum), dat destijds op een kruispunt van twee belangrijke wegen lag, is tijdens de Tweede Wereldoorlog een Romeins badhuis teruggvonden.
 • Het badhuis werd gebouwd door het derde legioen rond 120
  na Christus
  Na Christus: Hiermee wordt bedoeld: na de geboorte van Jezus Christus in het jaar 1.
  , en bleef dienst doen tot circa 400
  na Christus
  Na Christus: Hiermee wordt bedoeld: na de geboorte van Jezus Christus in het jaar 1.
  .

Weetjes

 • Het grootste thermencomplex stond in Rome: de thermen van (keizer) Diocletianus. Deze thermen hadden een oppervlakte van 140.000 m2, oftewel circa 20 voetbalvelden. Er konden zo'n 3000 (!) mensen tegelijkertijd in baden.

 • Deze keizerlijke thermen zijn zeer goed bewaard gebleven en staan nog grotendeels overeind. Een deel is vanaf de
  Renaissance
  Renaissance: Renaissance is Frans voor wedergeboorte. De term werd bedacht in (jawel) de Renaissance door wetenschappers die dachten dat er een nieuwe tijd zou ontstaan door terug te grijpen op de klassieken.
  geïntegeerd in de 'Santa Maria degli Angeli e dei Martiri'. Een ander gedeelte maakt nu deel uit van het 'Museo Nazionale Romano'.