DOSSIER


Simultaankerken

tijdvak_nieuw6.jpg
kaartje26_0.jpg

Er op uit


Film & TV

/

Websites

 

Boeken

/


Achtergrondliteratuur

 • H.J.L.M. Boersma, Maarland, Maastricht 2004, p. 141-149.
 • J.A.K. Haas, De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662, Maastricht 1978.
 • W.A.J. Munier, Het simultaneum in de Landen van Overmaas, Een uniek instituut in de Nederlandse Kerkgeschiedenis (16321-1878), Leeuwarden 1998.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected]urg.nl.

In 't kort

 • Een eeuw nadat de Duitse
  monnik
  Monnik: Een monnik woont in een
  klooster
  Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
  . Hij bidt veel en denkt veel aan God.
  Maarten Luther het protestantisme had 'gelanceerd', was het protestantse geloof wijdverbreid in grote delen van West-Europa. Waaronder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dat na de Vrede van Münster in 1648 de bestuurlijke macht kreeg in grote delen van het Maasland.
 • Op vele plekken woonden 
  katholieken
  Katholieken: Katholieken zijn mensen die geloven wat de katholieke kerk en de paus zeggen.
  en
  protestanten
  Protestanten: Protestanten zijn mensen die wel geloven in God en Jezus Christus, maar die vinden dat de katholieke kerk dingen zegt die niet kloppen.
  nu naast elkaar. In steden waar meerdere kerken aanwezig waren, werden deze op last van de Staten-Generaal verdeeld tussen beide geloofsgroepen. Maar op vele plekken, vooral in de dorpen, was maar één kerk.
 • In dat geval moesten de kerk
  simultaan
  Simultaan: Gezamenlijk, samen
  (gezamenlijk) gebruikt worden door de katholieke en protestantse gemeenschap. Dat leidde  regelmatig tot wederzijdse irritaties en pesterijen.
 • Zo versperden de
  katholieken
  Katholieken: Katholieken zijn mensen die geloven wat de katholieke kerk en de paus zeggen.
  in Eijsden de
  protestanten
  Protestanten: Protestanten zijn mensen die wel geloven in God en Jezus Christus, maar die vinden dat de katholieke kerk dingen zegt die niet kloppen.
  de toegang tot de plaatselijk Sint Christinakerk en lieten ze hun eigen erediensten bewust uitlopen. De
  protestanten
  Protestanten: Protestanten zijn mensen die wel geloven in God en Jezus Christus, maar die vinden dat de katholieke kerk dingen zegt die niet kloppen.
  op hun beurt haalden beelden van hun sokkel, urineerden in wijwaterbakken en hingen een
  rozenkrans
  Rozenkrans: Een kralenketting die gebruikt wordt bij het bidden.
  van schapenkeutels aan het
  kruisbeeld
  Kruisbeeld: Een beeld van Jezus Christus die aan het kruis hangt.
  .

Weetjes

 • Naast de simultaankerken bestonden er ook zogenaamde 'schuilkerken'. Dat waren geheime kerken waar
  katholieken
  Katholieken: Katholieken zijn mensen die geloven wat de katholieke kerk en de paus zeggen.
  , lutheranen,
  doopsgezinden
  Doopsgezinden: Doopsgezinden vinden dat iemand pas gedoopt moet worden als hij/zij volwassen is. Niet als kind.
  & remonstranten verborgen voor de wereld hun erediensten hielden. De republiek was in naam dan wel voor godsdienstvrijheid, maar in werkelijkheid tolereerden de calvinisten toch weinig afwijkende godsdienstige opvattingen.