DOSSIER


Sint-Servatius

tijdvak_nieuw2.jpg
kaartje9_0.jpg

Er op uit


Films & TV

/

Websites


Boeken

 • Grote Nederlanders voor de jeugd (schrijvers van de ronde tafel), Sint Servaas (p.15 t/m 17) (9+), Diemen 2004.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.92-99.

Achtergrondliteratuur

 • J. Spuisers, Sint Servaas, zijn leven, legenden en zijn stad, Maastricht 1980.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In de 4e eeuw
  na Christus
  Na Christus: Hiermee wordt bedoeld: na de geboorte van Jezus Christus in het jaar 1.
  bekeren de Romeinse keizers zich tot het Christendom.
  - Sint-Servatius (Sint-Servaas) is de oudst bekende geloofsverkondiger van het christendom in de Lage Landen.
 • Bisschop
  Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
  Monulfus van Maastricht verklaarde Servatius aan het einde van de 6e eeuw heilig. Volgens hem zou Servaas in de 5e eeuw hebben geleefd. Andere bronnen spreken echter over de 4e eeuw. Dit is slechts een van de vele onzekerheden die er tegenwoordig bestaan over het leven van Sint-Servatius.

Weetjes

 • Al sinds de middeleeuwen vindt in Maastricht om de zeven jaar de Heiligdomsvaart plaats. Vroeger werden daarbij de relieken van Sint Servaas vanaf de omgang van de apsis aan het volk getoond.

 • Tegenwoordig worden de relieken van de
  heilige
  Heilige: Een heilige is iemand die een goed leven heeft geleid en zijn hele leven aan God heeft gewijd. Sommige mensen zeggen een gebed voor een heilige. Daarmee ze hopen dat die heilige hen helpt. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn en beter willen worden.
  tijdens een
  processie
  Processie: Een kerkelijke optocht
  in de 'Noodkist' door Maastricht gedragen. De rest van het jaar is deze reliekschrijn in de schatkamer van de basiliek te bezichtigen.

 • In 2011 vindt weer een Heiligdomsvaart plaats.