DOSSIER


Susteren

tijdvak_nieuw3.jpg
kaartje11_0.jpg

Er op uit

 • Amalbergakerk, Susteren


Film & TV

/

Websites


Boeken

 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.92-99.


Achtergrondliteratuur

 • W. Sangers, De kerk van Susteren, 1958
 •  

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Sint-Servatius was de eerste die aan het einde van de Romeinse tijd het Christendom in het gebied dat nu Limburg heet introduceerde. In de eerste eeuwen na zijn leven was het Christendom echter nog geenszins wijdverspreid.
 • Om het aantal gelovigen in Europa uit te breiden zond de kerk vanaf de 7e eeuw missionarissen uit. Zij hadden als taak de nog heidense gebieden te
  kerstenen
  Kerstenen: Bekeren tot het christelijke geloof. De basis van het christelijke geloof zijn het Oude en het Nieuwe Testament. In het eerste boek wordt beschreven hoe de wereld is ontstaan. Het tweede boek gaat over het leven van Jezus Christus.
  . Deze eerste missionarissen werden daarbij vaak gesteund door de machthebbers.
 • Een van deze missionarissen was Willibrordus, die bekend is geworden door zijn bekering van de Friezen. Maar ook in Limburg heeft hij zijn sporen nagelaten.
 • Zo stichtte hij in 714 in Susteren het allereerste
  klooster
  Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
  van Nederland. Tegenwoordig is dit de Amalbergakerk.

Weetjes

 • Evenals in Maastricht vindt er in Susteren ook om de 7 jaar een Heiligdomsvaart plaats. De eerstvolgende Heiligdomsvaart in Susteren staat geprogrammeerd voor 2014.

 • De naamdag van de beschermheiloge van Susteren, Amalberga, wordt gevierd op 27 november.

 • Het kloosterleven in het
  klooster
  Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
  van Susteren is gebaseerd op de leefregel van de
  Heilige
  Heilige: Een heilige is iemand die een goed leven heeft geleid en zijn hele leven aan God heeft gewijd. Sommige mensen zeggen een gebed voor een heilige. Daarmee ze hopen dat die heilige hen helpt. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn en beter willen worden.
  Benedictus. De grondgedachte van zijn kloosterregel is de vuistregel 'Ora et labora (
  Latijn
  Latijn: Latijn is de taal die Romeinen spraken. Italiaans, Spaans en Portugees lijkt er nog een beetje op. Dat komt omdat hun talen zijn ontstaan uit het Latijn. Nadat de Romeinen er niet meer waren werd Latijn wel nog steeds in de kerk gebruikt.
  voor: bid en werk)'. De monniken moesten niet alleen bidden, maar ook hun eigen gemeenschap met zelfstandige arbeid in stand houden.