DOSSIER


Territoriale versnippering

tijdvak_nieuw6.jpg
kaartje24_0.jpg

Er op uit


Film & TV

/

Websites

/

 

Boeken

/


Achtergrondliteratuur

 • J.A.K. Haas. De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied, Assen 1978.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.102-109.
 • H.H.E. Wouters, Het Limburgse maasdal gedurende de Tachtigjarige en Dertigjarige Oorlog. Met inleiding en vervolg, in: H.H.E. Wouters, Grensland en Bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht, Assen 1970, 157-410.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Als je naar de landkaart van Limburg kijkt zoals deze zij er in de
  17e eeuw
  17e eeuw: De 17e eeuw duurde van 1600 tot 1700. Dat is inmiddels meer dan 300 jaar geleden.
  uitzag, dan zou je niet denken dat deze lappendeken van gebiedjes ooit de provincie Limburg zou worden.
 • Door eeuwen van oorlogen & gebiedsverdelingen was het gebied dat ooit Limburg zou worden opgedeeld in tientallen kleinere en grotere gebieden. Allemaal bestuurd door een andere soeverein.
 • Vanaf de 16e eeuw werden werden delen van Limburg  achtereenvolgens Spaans, Oostenrijks, Frans en uiteindelijk Nederlands.
 • In 1839 ontstond uiteindelijk  de provincie Limburg.

Weetjes

 • Tussen 1648 en 1795 hadden de volgende oorlogen invloed op Limburg:
 1. 1635-1659: Zwweds-Franse oorlog
 2. 1667-1668: Devolutieoorlog
 3. 1672-1697: Frans-Hollandse oorlog
 4. 1688-1697: Negenjarige oorlog
 5. 1700-1713: Spaanse Successieoorlog
 6. 1740-1748: Oostenrijkse Successieoorlog
 7. 1756-1763: Zevenjarige oorlog
 8. 1784-1785: Keteloorlog