DOSSIER


Thijs van Lin, doopsgezind

tijdvak_nieuw5.jpg
kaartje22_0.jpg

Er op uit

/

Film & TV

/

Websites

 

Boeken

 • E. Heine, Papavera (13+), Baarn 2007.
 • Simone van der Vlugt, De bastaard van Brussel (12+), Rotterdam 2005.
 • G. Vagevuur, Scherven in de kerk (7+), Drunen 2008.


Achtergrondliteratuur

 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.158-161.
 • J.G.C. Venner, De beeldenstorm in Roermond, in: G.H.A. Venner (red), Roermond stad met verleden, Roermond 1985,p. 43-102.
 • J.G.C. Venner, De boedelinventaris van Thijs van Lin. Materiële cultuur van een Roermondse brouwer in de zestiende eeuw, in: PSHAL 129(1993)41-66.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • In het jaar 1517 spijkert de Duitse
  monnik
  Monnik: Een monnik woont in een
  klooster
  Klooster: Een plek waar monniken of nonnen samen leven. Gewone mensen kunnen er meestal niet zo maar naar binnen.
  . Hij bidt veel en denkt veel aan God.
  Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg. Het is het begin van het protestantisme, dat oproept tot een hervorming van de
  rooms-katholieke kerk
  Katholieke kerk: De katholieke kerk is de kerk die vanuit Rome wordt bestuurd. De paus is de baas van de katholieke kerk.
  .

 • Maarten Luther krijgt al snel vele aanhangers. Zijn volgelingen ontwikkelen ook hun eigen ideeën, zoals de
  doopsgezinden
  Doopsgezinden: Doopsgezinden vinden dat iemand pas gedoopt moet worden als hij/zij volwassen is. Niet als kind.
  . Zij vinden dat mensen pas moeten worden gedoopt als ze volwassen zijn en zelf de keuze kunnen maken of ze
  christen
  Christen: Christenen zijn mensen die geloven in Jezus Christus en God. De Bijbel is hun belangrijkste boek.
  willen worden.

 • Als de
  bisschop
  Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
  van Luik hoort dat het doopsgezinde gedachtegoed in Roermond  wortel heeft geschoten, stuurt hij er de
  inquisitie
  Inquisitie: De inquisitie was de rechtbank van de kerk. De inquisiteurs onderzochten of iemand een ketter was. Mensen die ketter waren werden vaak ter dood veroordeeld.
  op af.

 • Al snel wordt de brouwer Thijs van Lin opgepakt en schuldig bevonden aan ketterij. Hij sterft op de brandstapel.

Weetjes

 • De pauselijke
  inquisitie
  Inquisitie: De inquisitie was de rechtbank van de kerk. De inquisiteurs onderzochten of iemand een ketter was. Mensen die ketter waren werden vaak ter dood veroordeeld.
  werd in de 12e eeuw opgericht ter vervolging van de Katharen. Inquisiteurs waren geestelijken. Omdat zij niemand ter dood mochten brengen, bedachten ze een truc: de
  inquisitie
  Inquisitie: De inquisitie was de rechtbank van de kerk. De inquisiteurs onderzochten of iemand een ketter was. Mensen die ketter waren werden vaak ter dood veroordeeld.
  zou de ketters aanwijzen en een passende straf opleggen (vaak de doodstraf), waarna de wereldlijke macht de straf zou uitvoeren.

 • In het jaar 2000 heeft
  paus
  Paus: De paus is de baas van de christelijke kerk. Hij woont in Rome.
  Johannes-Paulus II vergiffenis gevraagd voor de fouten die onder andere de inquisiteurs in het verleden hebben.