DOSSIER


Van gemengd bedrijf naar zorgboerderij

tijdvak_nieuw10.jpg
kaartje47_0.jpg

Er op uit


Film,  TV & DVD

 • Zuiderboeren: een documentaire over agrarisch Limburg in 1938 (12+), Venlo 2003.

Websites

/

Boeken

 • P. Duizer, Het grote boerenboek (9+), Thorn 2008.

Achtergrondliteratuur

 • F. Hovens, De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen - Dag 15: 20 mei 1892: de eerste coöperatieve boterfabriek gaat van start, Zwolle 2008.
 • J.C.G.M. Jansen, W.J.M.J. Rutten, Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw, Leeuwarden Mechelen 1992.
 • W.J.M.J. Rutten, Een van de tweehonderd. C.G.A. Mertens (geb. 1918), in: P.C.M. Hoppenbrouwers, Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland, Groningen 1991, 156-165.
 • Margit van der Steen, 'Ich bun altied un stjerk vroumus gewaes'. Leven en werken van een boerin in een  Midden-Limburgse plattelandsgemeenschap, Herten 191-1960, in: SSEGL, 47(2002)137-155.
 • J.D.R. van Dijk, W.R. Foorthuis, De koopman: Pierre Lardinois (1924-1987), in: P.C.M. Hoppenbrouwers, Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland, Groningen 1991, 118-127.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel II, Maastricht, 2000, p.74-79.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Vroeger hadden alle boeren een gemengd bedrijf: ze deden zowel aan landbouw, veeteelt en tuinbouw.
 • Door verschillende landbouwcrises in de
  20e eeuw
  20e eeuw: De 20e eeuw duurde van het jaar 1901 tot 2000. De 1e helft van de 20e eeuw duurde dus ongeveer van 1901 tot 1950/1960.
  daalden de prijzen. De boeren waren genoodzaakt om zich steeds verder te specialiseren om zodoende toch het hoofd boven water te houden.
 • Deze ontwikkeling is tegenwoordig nog steeds aan de gang. Enerzijds zorgen overschotten nog steeds voor problemen, anderzijds blijven de boeren zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. Denk aan de zorg- en kampeerboerderijen.

Weetjes

 • Halverwege de
  20e eeuw
  20e eeuw: De 20e eeuw duurde van het jaar 1901 tot 2000. De 1e helft van de 20e eeuw duurde dus ongeveer van 1901 tot 1950/1960.
  werd de landbouw steeds verder gemechaniseerd. Het paard moest plaatsmaken voor de tractor. Tussen 1947 en 1955 daalde het aantal paarden in Limburg met 40%.

 • Ook het aantal mensen dat werkzaam was in de landbouw daalde in de 20e eeuw sterk. Werkte er in 1909 nog 40% van de mannen in de landbouw, in 1971 was dat nog maar 6%.