DOSSIER


Wilhelmus Lindanus, 1e
bisschop
Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
van Roermond

tijdvak_nieuw5.jpg
kaartje23_0.jpg

Er op uit

 • Roermond: Bisschoppelijk Paleis
 • Luik (B): Bisschoppelijk Paleis

Film & TV

/

Websites

 

Boeken

 • Siebe Huizinga, Het verraad van Holland (11+), Baarn 2006.
 • H. Van Daele, Tijl Uilenspiegel (12+), Manteau 2008.


Achtergrondliteratuur

 • P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom van Roermond (1570-1813), Brugge 1986.
 • P.W.F.M. Hamans e.a., Bisdom langs de Maas, Maastricht 2009.
 • J. Venner, Geschiedenis van Limburg, deel I, Maastricht, 2000, p.182-187 & 192-195.
 • J.G.C. Venner, De beeldenstorm in Roermond, in: G.H.A. Venner (red), Roermond stad met verleden, Roermond 1985,p. 43-102.

Tips


Ontbreekt er nog iets in het dossier? Laat het ons weten via [email protected].

In 't kort

 • Rond het midden van de 16e eeuw was de strijd tussen de
  katholieke kerk
  Katholieke kerk: De katholieke kerk is de kerk die vanuit Rome wordt bestuurd. De paus is de baas van de katholieke kerk.
  en de protestantse hervormingsbewegingen (lutheranisme, calvinisme,
  doopsgezinden
  Doopsgezinden: Doopsgezinden vinden dat iemand pas gedoopt moet worden als hij/zij volwassen is. Niet als kind.
  , etc.) in alle hevigheid losgebarsten.
 • Om meer grip te krijgen op alle onrust besloot de katholieke kerk tot het oprichten van nieuwe, kleinere bisdommen. Grote delen van Limburg, die tot dat moment bij het bisdom Luik hadden gehoord, werden opgenomen in het nieuwe bisdom Roermond.
 • De streng katholieke Wilhelmus Lindanus, een gewezen inquisiteur, werd aangewezen als eerste
  bisschop
  Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
  van Roermond.
 • Zijn komst werd met argusogen bekeken in een stad waar verschillende hervormingsgezinden woonden.

Weetjes

 • Het bisdom Roermond bestaat/bestond in 2009 450 jaar. De huidige
  bisschop
  Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
  mgr. Frans Wiertz is de 23e
  bisschop
  Bisschop: Een bisschop is de baas van een bisdom. Alle gebieden in de wereld die christelijk zijn, zijn verdeeld in bisdommen. Het zijn zeg maar een soort provincies.
  van Roermond. Tussen 1801 en 1853 is het bisdom opgeheven geweest. Voor meer informatie zie: bisdomroermond.nl